GRASP

Het Global Risk Assessment Platform (GRASP) is een risicoanalysesysteem voor het evalueren van opslaglocaties en musea. Het systeem is ontwikkeld omdat er eerder geen erkende norm was aan de hand waarvan de veiligheid van deze faciliteiten, hun activiteiten en hun beleidslijnen kon worden beoordeeld.

Doel van GRASP is om elke individuele faciliteit een samenvatting te bieden van één pagina, waarop alle specifieke risico- en veiligheidsfactoren worden geanalyseerd op basis van standaardcriteria. Hiervoor vult een onafhankelijke, professionele risicoanalist ter plaatse meer dan 2000 vragen in. De antwoorden hierop worden verwerkt in matrices, waarmee een profiel kan worden opgesteld van de processen en functies van de faciliteit. Om de objectiviteit te garanderen is de vragenlijst binair: vragen moeten worden beantwoord met ja of nee.

Het systeem is ontwikkeld om de omvang van risico's te meten en zo prioriteiten te identificeren met betrekking tot het verbeteren van de veiligheid. Na het onderzoek wordt er een rapport opgemaakt waarin kritieke aspecten en een algemene score worden vermeld, evenals een checklist van professionele aanbevelingen om kritieke risicoaspecten en -processen doeltreffend te verbeteren of te beperken.

Aspecten die onder GRASP vallen zijn onder meer:

  • Fysieke beveiliging, inclusief ontwerp en bouw
  • Beveiliging door personen
  • Elektronische beveiliging
  • Branddetectie en -bestrijding
  • Milieucontroles
  • Inventaris- en activacontroles, waaronder het ophangen en installeren van kunst
  • Institutioneel beleid en procedures
  • Toezicht en controles op het management
  • Rampen- en noodplannen

Het doel van GRASP en het programma artprotect™ van de AXA ART-groep is om kunsteigenaren te ondersteunen bij hun inspanningen om schade te voorkomen. De erkenning van deze opslagfaciliteiten en specifieke locaties is louter adviserend en gebaseerd op de omstandigheden die waargenomen zijn door en de informatie die beschikbaar is gesteld aan onze vertegenwoordigers ten tijde van de risicoanalyse. Hoewel onze vertegenwoordigers hebben gepoogd om onveilige handelingen of omstandigheden te identificeren die zouden kunnen leiden tot ongelukken of schade, kan niet worden verondersteld dat zij elk potentieel risico of gevaar hebben geïdentificeerd. Ook kan er niet worden gegarandeerd dat aan alle nationale en lokale wet- en regelgeving wordt voldaan. We raden u aan om zelf een due diligence-onderzoek te doen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de informatie op deze website op grond van veranderde omstandigheden . In geen enkel geval is de AXA ART-groep of een van onze vertegenwoordigers aansprakelijk voor speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade die op welke wijze dan ook voortvloeit uit het feit dat u van deze informatie bent uitgegaan.

Wat kunnen we voor u doen?